?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه 41-379 مورخ 96/04/25 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به کانون ها...
اولین جلسه هیأت امنای حرم 3 شهید گمنام هادی شهر
احداث اگوی خروجی آب سطحی خیابان شهید کاظم پور
نصب فنس در پارکها برای امنیت کودکان
پاکسازی زباله های بلوار امام رضا (ع)
جشن نقاشی خیابانی کودکان در دهه کرامت
بازدید آتشنشانی شهرداری هادی شهر از مجتمع پارس مهر
...ادامه