?

آسفالت ورودی کیخامحله هادی شهر

?

قیرپاشی و آسفالت ادامه بلوار آیت اله روحانی (ره)

?

لکه گیری و آسفالت کوچه بازار - میربازار

?

حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس

?

اجرای پروژه کانال کیخامحله هادی شهر

ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : شهردار و اعضای شورای شهر به همراه مسئولین و شهروندان گرامی به بازدید از آسفالت ورودی کیخامحله و پروژه بلوار ادامه روحانی (ره) پرداختند.
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : در راستای پروژه ادامه بلوار آیت اله روحانی (ره) ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان گرامی به خاطر مشکلات ناشی از این عملیات اجرایی این پروژه، قیرپاشی این مسیر صور...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : راهپیمایی روز قدس در هادی شهر با شرکت مردم همیشه در صحنه و قهرمان این شهر برگزار شد. این راهپیمایی از میربازار بسوی مسجد جامع با شرکت اقشار مختلف ادامه یافت...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : به گفته شهردار هادی‌شهر؛ اجرای این کانال در محله کیخامحله که به تازگی به بافت شهری هادی‌شهر اضافه شده است می‌تواند تحول عظیمی در بافت فرسوده شهر ایجاد و علاو...
اکلنگ نخستین جایگاه «سی‌ان‌جی» هادی‌شهر با حضور مسئولان به زمین زده شد.
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : طی قراردادی که با مهندس مشاور سام طرح طبرستان جهت تهیه طرح تجمیعی در تاریخ 92/06/07 منعقد گردید، مشاور این طرح فرمودند مراحل انجام کارهای اسنادی، کتابخانه ای...
...ادامه