?

راه اندازی سامانه 137

?

سامانه پیامکی شهرداری

?

رمضان مبارک

?

اسناد مناقصه پروژه تکمیل ساختمان شهرداری

?

تشکر از حضور در مراسم گرامیداشت شادروان نیازی

ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : آقای اسماعیل تبار سرپرست شهرداری بیان داشتند با انعقاد قرارداد به مبلغ 1/150/159/327 ريال اجرای پروژه اگوی 800 خیابان سنگ پل از جنب رودخانه تا میدان جدیدالتأ...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : محمدجواد اسماعیل تبار سرپرست شهرداری ضمن تقدیر و تشکر از ساکنین خیابان مسجد جامع کیخامحله به جهت مشارکت در طرح تعریض و آزادسازی این خیابان ابراز امیدواری کرد...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : شهرداری هادی شهر برابر مجوز شماره 41-9473 مورخ 94/03/03 شورای اسلامی شهر در در نظر دارد پروژه تکمیل ساختمان شهرداری را به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک م...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : بدینوسیله از همه شهروندان گرامی و همه عزیزان که بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود، مورد تفقد قرار دادند صمیمانه...
ابه نقل از روابط عمومی : به مناسبت درگذشت شهردار پرتلاش آقای نادعلی نیازی روز چهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 اردیبهشت 1394 عزای عمومی اعلام گردید.
ابه نقل از روابط عمومی : روز سه شنبه مورخ 94/02/28 ساعت 8 صبح پیکر شهردار فقید آقای نادعلی نیازی با حضور نمایندگان استانی و شهرستانی و مردم فهیم شهر تشییع گردید و بعد از اقامه نماز در ساری ـ...
...ادامه ...ادامه