?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه 41-1649 مورخ 95/11/13 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1149 مورخ 95/08/02 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو به مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
ارتحال حضرت آیت‎الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقلاب اسلامی که مایه تأثر و تألم گردید را به مقام معظم رهبری و هـمه ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت می ن...
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-1294 مورخ 95/08/27 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمان...
شهرداری هادی‎شهر برابر مجوز شماره 41-5888 مورخ 95/08/12 شوراي اسلامي شهردر نظر دارد امور خدمات شهری را برای مدت یکسال شمسی از طریق مناقصه برابر شرایط ذیل به پیمانکاری واگذار نماید.
اجرای نورپردازی دوربرگردان سنگ پل
...ادامه