ابازدید مهندس احمدی مدیرکل محترم مدیریت بحران استان مازندران، مهندس اسد فرماندار محترم شهرستان بابلسر و مهندس عبدی مدیرکل محترم امور روستائی با حضور بخشدار رودبست، اعضای شورای اسلامی و شهردا...
اجلسه بررسی وضعیت سه شنبه بازار با حضور امام جمعه محترم، بخشدار رودبست، مسئولین شهری و جمعی از معتمدین میربازاری
اراه اندازی آزمایشی جایگاه CNG شهرداری هادی شهر باحضور مهندس فاخری رئیس شرکت نفت شهرستان بابلسر
ابررسی و پیگیری مسائل میربازار و ارائه گزارش عملکرد به شهروندان توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در مسجد جامع میربازار.
ابه نقل از روابط عمومی بازدید نوروزی مهندس اسد فرماندار محترم شهرستان بابلسر به همراه روسای ادارات از شهرداری هادی شهر و کمپ تسهیلات سفر شهرداری
...ادامه