?

شهرداری هادی شهر میزبان روح اله بصیری نیا، دوچرخه سوار ایرانی

?

برگزاری کمیته فنی استان مازندران در شهرداری هادی شهر

?

راه اندازی وب سایت رسمی شورای اسلامی هادی شهر

?

نوروز مبارک

?

رنگ آمیزی چراغهای روشنایی گلزار شهدا

ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : روح الله بصیری نیا - دوچرخه سوار ایرانی پس از رکاب زدن و عبور از شهرهای مختلف ایران صبح روز شنبه مورخ 94/02/06 وارد هادی شهر شد و اعضای شورای اسلامی شهر و شه...
ابه نقل از روابط عمومی شورای اسلامی هادی شهر : وب سایت رسمی شورای اسلامی هادیشهر راه اندازی شده است از این پس می توانید اخبار داخلی شورا و مصوبات را از این آدرس پیگیری نمایید. http://hadisha...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : یکی از آیین های کهن نوروز در ایران زمین نوروز خوانی بوده که از دیرباز جایگاه ویژه ای در ایران زمین داشته و هنرمندان بسیاری بودند که به زیبایی هر چه تمام این ...
ابه نقل از روابط عمومی شهرداری : شهرداری هادی شهر بمناسبت گرامیداشت "هفته درختکاری و منابع طبیعی" نسبت به غرس و کاشت نهال اقدام نموده اند. آقای مهندس علیرضا حاجی آقاپور سرپرست حوزه خدمات شه...
...ادامه ...ادامه