?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه 41-1649 مورخ 95/11/13 شورای اسلامی شهر در نظر دارد 5 قطعه زمین به مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.
آگهی نتیجه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی هادی شهر
زیرسازی خیابان شهید بهشتی
تکمیل فاز یک دیواره حفاظتی خیابان ساحل
تأمین روشنایی مجموعه بازی کودکان هادی 2
گلباران مزار شهدای هادی شهر
نصب تمثال شهدا در آستانه یادواره شهدای هادی شهر
...ادامه