?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

دومین جلسه پرسش و پاسخ شهرداری هادی شهر در سال 96
تجمع ضد آمریکایی در هادی شهر
آسفالت هادی20 با مشارکت ساکنین
برپایی نماز و ادای احترام به شهدای گمنام بعد از جلسه شورای اداری شهرستان
پیگیری اعتبار دیواره ساحلی خیابان های سنگ پل و ساحل، دوربرگردان شمالی، پل دوم و آسفالت خیابان دریا توسط شهردار در جلسه شورای اداری شهرستان
آسفالت کوچه پیشوای 3 با مشارکت ساکنین
اجرا نیو (آبرو) در هادی 20
...ادامه