ابه نقل از روابط عمومی شهـرداری هادی‎شهر به استناد مجوز شمـاره 82-41 مـورخ 95/01/25 شورای اسلامی شهر در نظر دارد استفاده از خدمات خودرویی را از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان با شرای...
ابازدید مهندس احمدی مدیرکل محترم مدیریت بحران استان مازندران، مهندس اسد فرماندار محترم شهرستان بابلسر و مهندس عبدی مدیرکل محترم امور روستائی با حضور بخشدار رودبست، اعضای شورای اسلامی و شهردا...
اجلسه بررسی وضعیت سه شنبه بازار با حضور امام جمعه محترم، بخشدار رودبست، مسئولین شهری و جمعی از معتمدین میربازاری
اراه اندازی آزمایشی جایگاه CNG شهرداری هادی شهر باحضور مهندس فاخری رئیس شرکت نفت شهرستان بابلسر
ابررسی و پیگیری مسائل میربازار و ارائه گزارش عملکرد به شهروندان توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در مسجد جامع میربازار.
...ادامه