?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3084 مورخ 96/09/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه احداث غسالخانه شهر را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
دیوار حفاظتی سنگ پل _ هادی شهر
رنگ آمیزی ترافیکی عابر پیاده در بلوار آیت ... روحانی(ره)
پیاده رو سازی کوچه سنگ پل شرقی ۴
برگزاری جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در هفته وحدت هادی شهر
جلسه توافق با مهندس رحیم رضایی جهت بازگشایی خیابان شهید رضایی
شیب بندی و کف پوش گزاری مجموعه بازی کودک در خیابان ساحل
...ادامه