شهید تقی فداییان


 


 
شهید تقی فداییان

وصیت نامه شهید تقی فدائیان

ولا تَحسُبنَ الَذیِنَ قَتَلُوا فی سَبیلِ الله امواتا بِل اَحیاءعندَ رَبهِم یُرزَقون

آنهای که برای زنده ماندن ابدی راه خدا راهمی پذیرند مرده نپندارید بلکه آنها زندهاند ونزد خدا روزی می خورند.   (قرآن کریم)

آری خوشحالم از اینکه به ندای رهبر کبیر انقلاب امام خمینی لبیک گفتم وخود را آماده نبرد بادشمنان اسلام نمودم.چون وقت زیادی نیست متالب مختصری بادوستان وخانواده ام درمیان می گزارم،در درجه اول به تمام دوستان وآشنایان این توصیه را می نمایم.

برادران، همیشه در زندگی از اینکه مال و منالی داشته باشید نیندیش، چون انسان هرقدر به مال دنیا بیندیشد آخرش جز مرگ نخواهد بود.مرگ با طروق مختلف پیش می آید، به قول امام والای ما خمینی عزیز که فرموده مرگ در رختخواب ارزشی ندارد بلکه چه بهتر انسان در راه خدمت به اسلام وملت ومیهن عزیز به شهادت برسد.از روزی که جمهوری اسلامی جای گرفت بنده به عناوینی خواستم دین خودم یعنی خدمت به جامعه اسلامی را ادا نمایم ولی متاسفانه این سعادت نصیبم نشد حال که احتمال می رود سعادتی بس بزرگ نصیبم شود لازم دانستم قسمتی از خاسته هایم را بیان نمایم امید وارم مورد قبول واقع گردد.

اول از هرچیز به پدرم:پدر جان نمی دانم با چه لهنی ازشما پوزش بخواهم،چون خیلی رنجت دادم

ولی باید بدانی درزندگیم تنها امیدم به شما بودید از تو می خواهم مرا ببخشی چون هیچ وظیفه ای را که حق مسلم شما بود انجام ندادم از تو میخواهم از این که فرزندت به شهادت رسیده خورسند باشی چون باکوچکترین ناراحتی شما دشمنان خوشحال خواهند شد.    خدا حافظ پدر جان.

دوم قبله گاه وجودم مادرمهربان:مادر جان قبل از اینکه با شما صحبت بکنم آنچرا که یک فرزند می بایست درحق والدینش انجام داده باشد انجام وظیفه کرده باشم مادر خوبم از اینکه فرزندت در راه اسلام به شهادت رسیده باید خوش حال باشی چون دردرجه اول این تو هستی که در بهشت را به رویت گوشودی، تنها توسیه ام به شما این است هیچ وقت ناراحت نباشی چون دشمنان از ناراحتی تو بی نهایت خوشحال خواهند بود و من شرمنده،امید وارم باحرکات زینبیت پوزه دشمن را به خاک مالیده وروح شهدای اسلام راشاد نمودی.                   خدا حافظ مادر جان.

اکنون صحبتی چند با تنها کسی که همیشه باعث امید من در زندگی وپیشرفتم بود یعنی برادر خوبم موسی،موسی جان چطور می توانم باکلماتم خوبی های تورا که همیشه در هد از خود گذشتگی بود جبران کنم،هرگز جبران نخواهد شد ولی چه باید کرد چون راهی بغیر از این وجود ندارد من خودم اطمینان راسخ دارمکه هرگز توقعی از من نداشتی که در ازای زحما تت قدمی کوچک بردارم.تنها خواهشم از شما اینست که هیچ ناراحت نباشی تنها کسی که می تواند باعث دلجوئی خانواده باشد شما هستید امید وارم با ایمانی که به اسلام وامام امت داری چنین کاری خواهی کرد.                             خدا حافظ برادر جان.

صحبتی هم با خواهران وبرادرم علیرضا:عزیزانم هیچ وقت به زندگی دنیا دلبستگی نداشته باشید از من می شنوید خود را برای خدمت به اسلام وهرچه مستحکمتر نمودن جمهوری اسلامی آماده نمائید چون مملکت اسلامی ما وچشم امام امت ما به شما دوخته شده است.از این که من به شهادت رسیده ام هیچ ناراحت نباشید بلکه باید خوشحالی نمائید.درخاتمه باز هم از شمامی خواهم برای شادی روح شهدای اسلام شادی نمائید.                  خدانگهدار همه شما

تقی فدائیان درساعت چهار وبیست و پنج دقیقه روز شنبه دوم آبان ماه1359 در یکی از سنگر های سومار