شهید حمیدرضا غلامی


 


 
شهید حمیدرضا غلامی

 

وصیتنامه شهید حمیدرضا غلامی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه

به راستی که خداوند خریدار جانها و اموال مومنین است و در مقابلش بهشت عطا می کند .

حرفم با امام امت (است) ، با پیرمرد رهبری که دنیا با رهبری او به لرزه افتاده (است). به رهبرم بگویید حمید رضا عاشق تو بود ، (بگویید حمیدرضا) دوست داشت به بیت(خانه ات) بیاید تا با تو درد دل کند و دستت را ببوسد اما دیگر وقت نیست  ، چون صدای هل من ناصر ینصرونی حسین (ع) ، مرا می خواند ،  و ما باید جهاد کنیم و ارزشهای اسلامی را در جهان و به رهبری امام خمینی ، حاکم کنیم و زمینه را برای ظهور حضرت مهدی (عج) آماده سازیم .  من اینک پس از سالها ، فکر می کنم که بهترین و گهربارترین لحظه های عمرم فرا رسیده (است) و با گامهایی استوار به طرف معشوق خویش می روم . حس می کنم آن لحظه هایی که به دنبال آن می گشتم فرا رسیده (است) و خداوند می گوید کسی که مرا می جوید مرا می یابد ، کسی که مرا بیابد مرا می شناسد ، کسی که مرا بشناسد مرا دوست می دارد ، کسی که مرا دوست بدارد عاشق من می شود ، کسی که عاشق من شود (من) عاشق او می شوم ، کسی که (من) عاشق او بشوم او را شهید می کنم ،کسی را که من شهید کنم دیه اش بر من است، من دیه و خون بهای اویم.

پدرم و مادرم ، اگر من شهید شدم شماها باید الگویی خوب و بزرگ برای پدران و مادران دیگر باشید . مثل شیر و مثل یک حزب اللهی واقعی در تشییع جنازه من شرکت کنید و ضعفی از خود نشان ندهید و با این عملتان مشت محکمی بر دهان منافقان و کافران بکوبید .

ای مادر مهربانم ، قامتت را بلند گیر و ندای (( الله اکبر ـ خمینی رهبر))  سر دِه و سخن شهیدان راه خدا را به مردم برسان که همانا سخن ما پیروی کردن از قرآن و خدا می باشد .

ای برادران عزیز ، هوشیار باشید و غیر از اسلام و قرآن به چیز دیگری فکر نکنید . هر چه خیر و صلاح انسان است در این کتاب نهفته است و شما نیز سعی کنید که راه خدا را ترویج نمایید و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نفرمایید .

ای خواهران ، زینب گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید و زینب گونه به راه شهیدان ادامه دهید.