تعدادبازدید »936
تاریخ » ۱۳۹۸/۲/۹
?
اسناد تجدید مناقصه عمومی تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی

شهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

لینک دریافت اسناد :

نظرات رسیده
کاربر محترم، لطفاً نظرات خود را وارد نمائید.
نام :  
ایمیل :    
آدرس سایت :
متن :  
کد امنیتی :