logo
mayor of hadishahr

هادی ملکیان

شهردار هادی شهر

شهر را شهروندان با هدایت مدیران می سازند

آن چه که مسلم است توسعه، پیشرفت، حرکت به سمت کمال جامعه امری است که با همیاری مشارکت و حمایت همه ارکان جامعه از مسوولین گرفته تا گروه های مختلف اجتماع تحقق می یابد.

در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه در مدیریت شهر خود را سهیم می‌دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تلاش می‌کنند و تعامل دو طرفه ی شهروندان با مدیران شهری، شرایط مناسب و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد می‌کند.

در پایان...

امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت مسئولین و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی هر چه تمام‌تر شهرمان باشیم.

اولویت خدمت به شهروندان برای صرفه جویی در زمان.